Vi erbjuder professionella konsulttjänster inom Java, öppen källkod och tillhörande teknologier. Vi har mångårig erfarenhet av projektledning, systemarkitektur, systemintegration och utbildning med fokus på Agila utvecklingsmetodiker.Fokusområden

- Projektledning
- Lead development och mentorskap
- Systemarkitektur och systemintegration
- Expertkompetens inom Java, Spring, JEE, Mule och Magnolia
- Agila utvecklingsmetoder, tex Scrum, XP och TDDSystemarkitektur

Med över 14 års erfarenhet inom systemarkitektur och projektledning kan ni vara säker på att vi kan levererar den bästa och senaste lösningen för era behov.

arkitektur design enterprise architect

Systemintegration

Vi har expertkunskap inom systemintegration och tillhörande integrationsplattformar.
De produkter som vi främst fokuserar på är Mule, Camel, ActiveMQ och RabbitMQ.

integration, mule

Mentorskap

Med vår bredd och erfarenhet fungerar vi ofta som mentor och lead developer hos våra kunder. Oftast tar vi delade roller hos våra kunder, projektledning i kombination med systemarkitekt eller lead developer.

mentor