utbildningar

Vi erbjuder professionella utbildningar inom Java, Spring och Java EE med tillhörande teknologier.

Ladda ner presentation

Spring Core

HiFront har utvecklat avancerade Spring applikationer och ramverk sedan första Spring releasen och har stor erfarenhet och insikt i Springs uppbyggnad och utökningsmöjligheter. Denna kurs går igenom alla viktiga grunder inom Spring Core med fokus på annoteringsbaserad och Java-config baserad konfiguration. Det är väldigt enkelt att bygga egna utökningar och ramverk för att anpassa Spring för egna specifika problemområden, dessa delar behandlas också i kursen.

spring arkitektur
Ingående delar i kursen
 • IoC Container
 • Spring 2.5, 3.0, 3.1, 3.2
 • Bean Definition - Instantiating beans, Bean Creation with Bean Factories
 • Manually Register Beans
 • Dependency Injection
 • Lifecycle callbacks
 • Scopes
 • XML based configuration
 • Annotation-based configuration
 • Java-based configuration
 • Extending the IoC Container
 • BeanPostProcessor
 • BeanFactoryPostProcessor
 • Resources handling
 • Spring Expression Language (SpEL)
 • Spring Testing - Unit Tests, Integration Tests
 • Spring AOP - @AspectJ, AspectJ Pointcut Expression, Advanced Examples, Pointcut API, Advice API, Creating Proxies, Autoproxy
 • JMX support
 • Spring DAO
 • Transaction managing
Pris
 • Från 3000 SEK/person/dag
 • Ring oss så kan vi skräddarsy en kurs för era behov och förkunskaper
 • Kombinera denna kurs med en annan av våra kurser för att få en mer heltäckande och komplett utbildningspaket
Kontakta oss för en offert

Spring MVC

Spring MVC är en del i Spring framework med fokus på utveckling av webapplikationer. Spring MVC är otroligt flexiblet och kraftfullt och har väldigt många inbygda features och möjligheter till anpassningar. Denna kurs är en komplett djupdykning i Spring MVC där vi går igenom alla delar, anpassningar och utökningar man kan göra med fokus på annoteringsbaserad konfigurering.

spring mvc
Ingående delar i kursen
 • Introduction to Spring MVC
 • Architecture
 • Steps to develop a Spring MVC application
 • Root application context
 • Dispatcher Servlet
 • The Controllers
 • All supported annotations in Spring MVC, such as @RequestMappings, @PathVariable, @RequestParam, @RequestBody/@ResponseBody, @SessionAttribute, @CookieVallue, @RequestHeader
 • The Model
 • The View
 • ConversionServiceFactoryBean - Converter
 • Spring's form tag library
 • Bindings and BindingResult
 • Customize the WebDataBinder - @InitBinder
 • Component scanning
 • Internal Classes of Spring MVC
 • The View Resolvers
 • ContentNegotiatingViewResolver
 • Exception Handling
 • Testing Controllers
Pris
 • Från 3000 SEK/person/dag
 • Ring oss så kan vi skräddarsy en kurs för era behov och förkunskaper
 • Kombinera denna kurs med en annan av våra kurser för att få en mer heltäckande och komplett utbildningspaket
Kontakta oss för en offert

Spring Webflow

Spring Webflow ger utvecklaren möjligheter att på ett kraftfullt och flexibelt sätt definiera och återanvända flöden i sina html/jsp sidor. Med det nya SpEL-stödet, sedan version 3.x, samt det smarta inbygga stödet för AJAX gör Spring Webflow till ett kraftfullt verktyg att använda sig av vid utveckling av webapplikationer.

spring webflowspring webflow
Ingående delar i kursen
 • Introduction to Webflow
 • States
 • Scoped variables
 • Predifined variables
 • Flow Actions, action declarations, multiaction
 • Transitions
 • Signal Events
 • Binding to a model
 • Validation with bean validations
 • Programmatic validation
 • MessageSource
 • Flow input and output
 • Subflows
 • System setup and configurations
 • Many example applikations and flows
Pris
 • Från 3000 SEK/person/dag
 • Ring oss så kan vi skräddarsy en kurs för era behov och förkunskaper
 • Kombinera denna kurs med en annan av våra kurser för att få en mer heltäckande och komplett utbildningspaket
Kontakta oss för en offert